סידור שולחן מהודר - סידור שולחן אדום ונגיעות לבן עם איצטרובלים

350
גודל זר:

שיתוף
סידור אדום לבן מיוחד עם נגיעות אנטוריום